TRANSGRESSIONS

 

CERÀMICA CONTEMPORÀNIA DEL MUSEU DEL DISSENY.

del 9 de juny al 28 d’agost 2022

Introducció a l’exposició

Joan Serra, Pilar Vélez, Mia llauder, Pere Fradera i Àngels Jubany

Joan Serra

EukeniCallejo

Miguel Vázquez

Roger Coll

Ángel Garraza, Pep Madrenas

Xavier Toubes i Rosa Cortiella

Montserrat, Joan Serra i Carles Vives

Matilde Grau

Maria Bofill

 

Barbaformosa

Mia LLauder

2 Dossier de Premsa ‘Transgressions’_DEF