BIENNALE ANDENNE

 
Joan Serra
Emilia Guimeráns
Miguel Ángel Gil
Eulàlia Naveira
Miguel Vázquez
Carmen Osuna
Sara Biasu
Miquel Molet
Alberto Andrés
Carmen López
Mia Llauder
Per a més informació:  www