49º CONGRESS AIC ROVANIEVI / POSIO ONLINE

On the Edge

visita virtual a l’exposició

Know-how and well being

par Frédéric Bodet

 

Per a qui el practica, l’art de la ceràmica engloba moments de meravella, emoció intensa, catarsi i fins i tot la resolució del trauma. És un camp d’expressió privilegiat per a aquells que necessiten connectar amb els altres, relacionar-se amb l’exterior d’una manera lúdica o terapèutica. Manipular la terra, produint formes zen o nervioses segons el propi temperament i les circumstàncies; que, en qualsevol cas, pot ser un reflex universalment comprensible i fidel d’una “cançó del món” mineral o vegetal; que pot actuar com a llenguatge de pau i de focus. Mal·leable, fluid, present a tot arreu amb un cost mínim, el material terrestre s’ofereix com a antídot contra la depressió, l’avorriment, el dolor i el reclusió. Els artistes d’aquesta secció n’han fet un viàtic espiritual per aconseguir un equilibri mental molt buscat. Consideren la manipulació diària de l’argila com un vincle social, un vector d’intercanvi, expansivitat i interactivitat per a aquells que volen fugir de la solitud de l’estudi. Als seus ulls és un mitjà poètic i espiritual com cap altre, del qual les etapes de la metamorfosi i la fusió pel foc restitueixen metafòricament aquells que estan en el seu propi camí de transformació espiritual. Gràcies a ella expressen el seu desig de renovació, jubilació, llibertat, humor. Un material que respon tan bé -com veiem- a l’ordre de “Mantenir-se dret” com ho fa de “deixar anar”…

https://www.aic-iac.org